KALATAS MULA SA TAGAPANGULO: PARTISIPASYON SA PAMBANSANG KUMPERENSIYA SA WIKA AT SAWIKAAN: PAGPILI NG SALITA NG TAON NA INORGANISA NG FILIPINAS INSTITUTE OF TRANSLATION AT KOMISYON SA WIKANG FILIPINO SA PAKIKIPAGTULUNGAN SA NATIONAL COMMISSION FOR CULTURE AND THE ARTS AT GAGANAPIN SA IKA 5-7 NG OKTUBRE 2016 SA UNIBERSIDAD NG PILIPINAS DILIMAN

On September 9, 2016, Posted by , In issuances,Memorandum,September 2016, With Comments Off on KALATAS MULA SA TAGAPANGULO: PARTISIPASYON SA PAMBANSANG KUMPERENSIYA SA WIKA AT SAWIKAAN: PAGPILI NG SALITA NG TAON NA INORGANISA NG FILIPINAS INSTITUTE OF TRANSLATION AT KOMISYON SA WIKANG FILIPINO SA PAKIKIPAGTULUNGAN SA NATIONAL COMMISSION FOR CULTURE AND THE ARTS AT GAGANAPIN SA IKA 5-7 NG OKTUBRE 2016 SA UNIBERSIDAD NG PILIPINAS DILIMAN
Comments are closed.