Kalatas Pandibisyon Blg. 163 s. 2017: Paligsahan sa Pagsulat ng Maikling Kwento na may temang “Iba’t-ibang mga Sanga, sa Isang Puno Nagmumula, Isang Titik, Isang Himig, Isang Pag-ibig”

On November 10, 2017, Posted by , In issuances,Memorandum,November 2017, With Comments Off on Kalatas Pandibisyon Blg. 163 s. 2017: Paligsahan sa Pagsulat ng Maikling Kwento na may temang “Iba’t-ibang mga Sanga, sa Isang Puno Nagmumula, Isang Titik, Isang Himig, Isang Pag-ibig”
Comments are closed.